UNDER CONSTRUCTION      
         
 
“Verbazingwekkend wat je ziet als je kijkt”. Vaak doen we de dingen zonder dat we er bij stil staan. Mensen kiezen, beslissen, reageren en rekenen dan later af met de gevolgen van die keuzes, beslissingen en (re)acties.
Door op een ontspannen wijze stil te staan bij het waarom van onze keuzes en handelingen kunnen we ons gedrag beter sturen. Zo kunnen we leren beter om te gaan met de eigen emoties zoals boosheid, verdriet en onzekerheid. De kunst is dan ook om goed te leren kijken, goed te kunnen observeren. Als je goed kijkt, zie je niet alleen meer, maar je ziet andere dingen; het is verbazingwekkend wat je ziet als je kijkt!

Schaepman Consult opereert beheerst maar overtuigd. Kenmerk is en blijft dat het individu en/of het team centraal staat en waar het individu of team naar wil groeien. Dus niet een methode of systeem. Dit is ook de specifieke kracht van Schaepman Consult.
     
         
 
Schaepman Consult • +31 (0)6-14 70 46 30 • info@schaepmanconsult.nl